Procés per a reclamar una indemnització per accident de trànsit

El procés per a reclamar una indemnització per accident de trànsit és de responsabilitat civil, per la qual cosa s'ha de començar per la via extrajudicial i si s'ha d'anar a judici es farà en els tribunals civils.
La reclamació ha de fer-se a la companyia d'assegurança i comença amb un procés extrajudicial. Per a això es requereix de l'orientació, assessoria i acompanyament d'un advocat especialista en accidents de trànsit.

La via penal és una possibilitat, sempre que es compleixin els requisits de gravetat de la imprudència comesa i causant de l’accident i les lesions siguin de la gravetat fixada en el Codi Penal d’acord a l’última reforma, però les bases de càlcul de la indemnització seran les mateixes que en el procés civil, doncs la Llei que l’empara és el Barem d’accidents de trànsit. Cal tenir en compte, però, que un procés penal s’afegeix la complicació de la intervenció d’un metge forense i el seu informe de sanitat, si omet conceptes indemnitzatoris o erra en la seva valoració, és molt difícil de modificar i pot suposar un important menysteniment de la indemnització final.

Com és el procediment per a reclamar la indemnització?

Quan s'és víctima d'un accident de trànsit i es vol fer una reclamació, s´ha de sol·licitar l'assessorament d'un advocat especialitzat en accidents de trànsit perquè determini si s'accepta o no l'oferta de l'asseguradora.
L'advocat l'ajudarà a analitzar l'oferta de la companyia asseguradora i de ser possible negociar una quantitat major.

Els procediments per a reclamar la indemnització són els següents:

Reclamació extrajudicial per accidents de trànsit

La Reclamació extrajudicial per accidents de trànsit no és més que una solució amistosa. Aquesta opció és obligatòria per a poder acudir a la via judicial, i és necessari facilitar tota la documentació mèdica derivada de l’accident i deixar-nos visitar pel pèrit designat per la companyia responsable de l’accident si en som requerits.

La companyia asseguradora analitzarà el cas i presentarà una oferta d'indemnització en un termini màxim de tres mesos. Aquesta haurà d’estar documentada amb l’informe del perit metge de la companyia que hagi fet el seguiment de les lesions, que haurà de fixar tots els conceptes necessaris per a la quantificació de la indemnització, per tal que en tot moment el lesionat pugui analitzar si la oferta és justa o no.

La recomanació és estudiar sempre l'oferta juntament amb un advocat especialista, que podrà determinar si aquesta és la que correspon o si ha de ser major. En cas d'estar satisfet, només caldrà acceptar-la i la companyia procedirà a fer el pagament en 5 dies.

La recomanació és estudiar sempre l'oferta juntament amb un advocat especialista, que podrà determinar si aquesta és la que correspon o si ha de ser major.

Reclamació judicial per accidents de trànsit

La Reclamació judicial per accidents de trànsit és una solució contenciosa. A aquesta s'acudeix quan no s'arriba a cap acord amb la negociació extrajudicial. Per a fer aquesta reclamació es té un termini d'un any, que comença a comptar de la següent manera:

Quan la reclamació és per danys materials, es comença a comptar des del moment en què va ocórrer l'accident o el vehicle ha quedat reparat i, quan hi ha lesions, a partir del moment en què aquestes hagin quedat estabilitzades.

Les companyies d'assegurança, en general, milloren la seva oferta amb el propòsit d'evitar el judici, però si no és així, l'advocat especialista ha de començar els tràmits per a iniciar el procés, per a això necessitarà els següents documents:

Tota la documentació mèdica i pericial que es disposi; tota la documentació econòmica necessària per a la determinació del lucre cessant o les despeses causades i tota la informació relativa als testimonis de l'accident cas que sigui fonamental la seva intervenció.
Caldrà tenir a mà totes les factures dels objectes danyats o els pressupostos per a la seva reparació, així com fotografies dels danys i, si és possible, documentació que n’acrediti la titularitat o que realment es duia i es va danyar el de l’accident.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.