L’ús del casc en els patinets elèctrics serà obligatori molt aviat

El casc hauria de ser un element imprescindible en utilitzar qualsevol vehicle de mobilitat personal. La Direcció General de Trànsit porta temps parlant d'això, de l'important que és utilitzar casc en patinets elèctrics, també amb bicicleta. Qualsevol caiguda, qualsevol accident, pot provocar lesions realment greus, fins i tot mortals, si l'usuari d'un patinet elèctric no està ben protegit.

La pròxima reforma de la DGT farà obligatori l'ús del casc en els patinets elèctrics

La pròxima reforma de la Llei sobre Trànsit i Seguretat Viària, que es votarà en el Congrés aquest setembre, abordarà l'obligatorietat del casc en els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.

La DGT vol regular millor els patinets elèctrics

L'11 de novembre de 2020 es publicava la modificació del Reglament General de Circulació que introduïa la regulació dels vehicles de mobilitat personal i, per tant, dels patinets elèctrics. Aquesta reforma introduïa, entre altres coses, l'obligació de portar un certificat del teu patinet elèctric. La mesura encara no s'ha fet efectiva, ni ho farà fins d'aquí a uns anys, ja que encara no s'ha publicat la norma que defineix els requisits del certificat. Però, evidentment, es tracta d'un principi de regulació del vehicle de mobilitat personal, que arribarà acompanyat de moltes altres normes.

La DGT vol augmentar la regulació dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.

Un cop reoberta l'activitat parlamentària després de les vacances d’estiu, es procedirà a la votació de la reforma de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, amb un Projecte de Llei que ja ha estat remès al Congrés. Aquest Projecte de Llei no incloïa noves normes que afectessin els vehicles de mobilitat personal, però aquestes sí que s'han introduït en el procés de presentació d'esmenes a l'articulat.

El Govern ha introduït una esmena que reforma l'article 47, introduint l'obligatorietat d'utilitzar casc en patinets elèctrics. L'esmena la signen els Grups Parlamentaris dels partits del Govern de Coalició, PSOE i Unides Podemos. Però també existeixen esmenes similars, presentades per Ciutadans, PNB i PP. Amb la qual cosa, i excepte sorpresa, la mesura hauria de tirar endavant i la reformada Llei sobre Trànsit i Seguretat Viària habilitarà l'obligatorietat d'utilitzar casc en patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.

L'ús obligatori del casc en el patinet elèctric

La reformada Llei sobre Trànsit i Seguretat Viària disposarà ara d'un article 47 redactat de la següent forma:

Article 47. Cinturó, casc i restants elements de seguretat.

El conductor i ocupants de vehicles de motor i ciclomotors estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat, el casc i altres elements de protecció en els termes que reglamentàriament es determini. El conductor d'un vehicle de mobilitat personal estarà obligat a utilitzar casc de protecció en els termes que reglamentàriament es determini.
El conductor i, en el seu cas, els ocupants de bicicletes i ciclomotors en general estaran obligats a utilitzar el casc de protecció en les vies urbanes, interurbanes i travessies, en els termes que reglamentàriament es determini, sent obligatori el seu ús pels menors de setze anys i també pels qui circulin per vies interurbanes.
Reglamentàriament es fixaran les excepcions al que es preveu en aquest apartat.
Queden per determinar els "termes reglamentaris" en els quals serà obligatori. Però la reforma de l'article 47 habilita a l'obligatorietat d'utilitzar el casc en patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal en qualsevol àmbit.

D'aquesta manera, Trànsit i els ajuntaments, ja que l'ús de vehicles de mobilitat personal està restringit a les vies urbanes, disposaran de la norma legal per a obligar a utilitzar el casc als usuaris de patinets elèctrics.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.