VIII jornades sobre responsabilitat civil i assegurança de la Fundació per a la magistratura i Mútua madrilenya 9 i 10.3.16

Els dies 9 i 10 de març del 2016 s’han celebrat a l’auditori de la companyia d’assegurances Mutua Madrileña les VIII Jornades sobre responsabilitat civil i assegurança que la Fundació per a la Magistratura i Mutua Madrileña han organitzat per abordar les novetats del Nou Barem d’accidents de circulació.

Les jornades es van dividir en dues taules rodones on es van exposar el nou règim de l’oferta motivada i la intervenció del metge forense en la nova Llei 35/15, fent especial èmfasi en el debat generat sobre l’aplicació d’aquest règim a accidents anteriors a la entrada en vigor de la Llei, defensant l’advocat José Pérez Tirado, membre de la Comissió d’Experts per a la modificació del sistema de valoració del dany corporal, d’entendre que s’ha d’aplicar aquest article de forma retroactiva, és a dir, per als accidents anteriors al 1.1.16, posaria a les víctimes en una injusta situació costosa injustificable, ja que se’ls exigiria haver de complir amb els requeriments d’obligació de l’article corresponent, és a dir, haver d’acreditar que ha presentat la reclamació prèvia a la companyia i complir amb els requisits del mateix abans de la presentació de la demanda judicial i, per contra, no podria acudir al metge forense, ja que el Reglament 1148/15, de 18 de desembre, que desenvolupa la realització de les perícies a sol·licitud de particulars pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses, en les reclamacions extrajudicials per fets relatius a la circulació de vehicles de motor, estableix que només es podran sol·licitar aquestes perícies, que recordem, pagarien les companyies asseguradores, en accidents ocorreguts a partir del 1.1.16.

En la jornada de dijous, es va exposar una taula de debat sobre el nou Barem en accidents de Trànsit, debatent el tractament dels grans lesionats i l’esquinç cervical. La taula la configuraven Sra. María Jiménez García, magistrada del Jutjat de Primera Instància nº 57 de Madrid, Javier Alonso, Director dels Serveis i Centres Mèdics de Mapfre, Fernando Alarcón, Director de l’Assessoria Jurídica de l’àrea de prestacions acte en Mutua Madrileña i Xavier Coca Verdaguer, Representant del Consejo General de la Abogacía Española en el Grup Plenari per a la Reforma del Barem i President de la secció de Dret de la Circulació de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El debat es va desenvolupar amb qüestions com el lucre cessant de les persones dedicades a les tasques de la llar, la prova d’aquesta circumstància en aturats o jubilats, els límits de la seva indemnització i reclamació i les problemàtiques que ens trobarem als futurs plets; els límits d’indemnització per lucre cessant i el règim d’aplicació i prova de la lesió de l’esquinç cervical.
Xavier Coca va defensar les bondats del sistema nou però va criticar les irracionals limitacions aplicades en el sistema per als perjudicats i víctimes persones dedicades a les tasques de la llar encara que va lloar el gran avanç que implica el seu reconeixement com a perjudicats econòmics i va defensar, contra les afirmacions de altres companys de la taula, que el límit d’indemnització del lucre cessant existeixi per a ingressos superiors a 120.000 €, destacant que això no és així, atès que en cap article del text legal es diu ni es suggereix la limitació de la indemnització per dany patrimonial per lucre cessant i perquè si bé en les taules del projecte de Llei existia la paraula “hasta” al costat de la quantitat de 120.000 €, en la Llei definitiva es va eliminar la paraula de forma conscient i consensuada.

El debat sobre la regulació sobre l’esquinç cervical va tenir els seus moments àlgids amb la intervenció del Dr. Javier Alonso i també amb els apunts tècnics oferts per Xavier Coca, donant detalls de la discussió legislativa i parlamentària per aclarir que no només no s’ha eliminat la existència d’aquestes lesions sinó que es reconeix especialment la possibilitat que deixi seqüeles inclús en el seu grau més baix de qualificació (traumatisme cervical menor).

Coca Advocats, 11 de març de 2016

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.