Què em pot passar si tinc un accident amb un patinet elèctric?

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) han arribat per a quedar-se. No sols s'han convertit en una alternativa perfecta per a fugir del trànsit -o estalviar-se molt més que un parell d'euros en combustible- sinó que a més s'adapten a les necessitats de cada usuari.

Segons l'últim estudi de la Fundació Línia Directa, el 74% dels joves a Espanya prefereix desplaçar-se en un escúter o patinet motoritzat; i prop d'11.000.000 de ciutadans estarien planificant adquirir un en els pròxims mesos.

Però -per descomptat- tota invenció comporta responsabilitat i aquesta no és l'excepció. El buit que existia en la regulació d'aquesta mena de mitjà de transport, ha fet que la Direcció General de Trànsit (DGT) prengui cartes en l'assumpte a través de l'emissió d'una nova instrucció.

En aquest article aclarim els punts més importants de la nova regulació per a patinets elèctrics -i altres VMP- que ja estan en vigor i analitzem quines conseqüències legals pot tenir un accident amb un patinet elèctric.

En 2019 aquests vehicles es van veure involucrats en almenys 376 accidents i va haver-hi cinc atropellaments mortals, segons dades de la Fiscalia General de l'Estat (actualitzats fins a novembre). I, malgrat la seva aparent fragilitat, en el 74% dels casos els patinets van ser els culpables.
Les perspectives no són bones. Segons un estudi de la Fundació Línia Directa, la seva creixent expansió provocarà un increment dels accidents i, si no es prenen mesures, s'estima que durant 2020-2021 es triplicarà el número de morts.

Des del punt de vista legal, el primer problema sorgeix quan es veuen perjudicades terceres persones. Es tracta de “vehicles” que no estan registrats, tret que pertanyin a una empresa, per la qual cosa pot arribar a ser difícil conèixer la identitat del conductor si aquest no col·labora. El propi fiscal coordinador de la Unitat de Seguretat Viària ja va plantejar la “sospita d'una xifra negra [oculta] de sinistralitat a causa de la falta de denúncia, unida a la fugida de l'autor”.

 • Què necessito per a reclamar?

No obstant això, un dels primers passos que cal fer si ets víctima d'un atropellament és esbrinar qui és el conductor, “almenys nom i direcció i, de tenir assegurança de responsabilitat civil, les seves dades”, recomana l'advocat de COCA ADVOCATS, Xavier Coca.

Aquesta assegurança no sol ser obligatori per a la majoria de vehicles de mobilitat urbana d'ús personal (sí quan són explotats per empreses de lloguer o turístiques).
Això és molt important perquè l'assegurança s'encarrega no sols de respondre pels danys que puguem sofrir i causar a tercers, sinó també de sufragar les possibles despeses a l'hora de buscar un advocat especialitzat en accidents de trànsit, tant en la reclamació, en cas que siguis tu el perjudicat, com en la defensa”, explica Xavier Coca. Atès que les voreres comencen a estar vedades per a aquests vehicles, “podrien començar a ser més habituals els atropellaments causats per altres vehicles en la calçada”.

Altres opcions són contractar una assegurança específica per a patinets elèctrics o que la de la llar inclogui una cobertura de danys a tercers en aquesta mena de situacions. “Convé consultar la pòlissa per a veure si ho cobreix, com sí és habitual amb les bicicletes”, aconsella l'advocat Xavier Coca.

 • I si no hi ha assegurança?

El resultat es torna molt més incert si qui ha provocat l'accident no té assegurança o no admet la seva culpa, ja que llavors només queda recórrer a la justícia i qualsevol acció legal haurà de dirigir-se contra ell i el seu patrimoni. En previsió d'aquest tràngol, cal tractar de localitzar possibles testimonis i també es pot avisar a la policia perquè faci costat a la víctima.Un altre mitjà de prova del succeït podria ser una càmera de seguretat “que hagi gravat la possible infracció”, apunta Xavier Coca. També podem fixar-nos en si la senyalització de la zona és clara i està en bon estat i, de no ser així, fer una foto.

En tot cas, cal tenir clar que els accidents entre un VMP i un vianant, la culpa cal acreditar-la, no es presumeix com passa amb els vehicles a motor.

 • Què puc reclamar?

Entre els possibles danys i perjudicis que podem reclamar estan no sols els físics, que caldrà acreditar mitjançant un comunicat de lesions, sinó també els materials, ja que per efecte de la col·lisió poden sofrir desperfectes des de telèfons mòbils a ulleres o roba.
També es pot reclamar una indemnització “per tot el temps que necessitis per a recuperar-te i per les seqüeles que et puguin quedar, així com pel lucre cessant (perjudici econòmic derivat de no poder treballar) causat durant el període de curació o fins i tot el que es pot derivar en funció de les seqüeles invalidants que es puguin acreditar”, assenyala l'expert legal de COCA ADVOCATS.

Aquest advocat recomana, en primer lloc, consultar sempre a un advocat especialitzat en accidents de trànsit per a la gestió i tramitació d'aquesta mena d'accidents, perquè si bé per lògica sembla que són temes que amb una simple autogestió amb el contrari haurien de resoldre's sols, “sobretot si hi ha una assegurança darrere que respongui”, la veritat és que acostumen a ser temes més complexos que un accident de trànsit amb un vehicle dels considerats per la Llei com a vehicle a motor, perquè “no sols la culpa caldrà provar-la si no que la valoració del mal i la seva quantificació caldrà treballar-la de manera orientativa amb el nou barem, i encara que en aquesta mena de sinistres la via extrajudicial no és obligatòria, sí que serà important per a tractar d'arribar a un acord amistós amb el responsable o la seva companyia asseguradora”.

D'altra banda, cal saber que tot accident causat per un VMP a un vianant o a un tercer que no sigui un vehicle a motor, la Llei dona fins a un any de termini, des de l'estabilització de les lesions, per a reclamar al responsable o a la seva companyia asseguradora, excepte a Catalunya que tindrà tres anys.

 • A què em poden condemnar com a usuari d'un VMP?

En funció de les característiques de l'accident provocat amb el VMP, és a dir, el nivell d'imprudència i la gravetat del mal causat, hi ha dues vies per a sol·licitar responsabilitats: la civil i la penal. La primera serveix per a reclamar una indemnització per la falta de diligència en la conducció, mentre que la segona, a més d'incloure la primera, suposa la imputació d'un delicte per imprudència greu o menys greu, amb penes que van des dels tres mesos de privació de llibertat o multa de 3 a 12 mesos, fins als tres anys de presó i, en el cas d'homicidi, d'un a quatre anys de presó.

Si parlem de menors d'edat, usuaris freqüents d'aquests tipus de vehicles de mobilitat urbana, ha de saber-se que els pares sempre són els que respondran civilment pel mal que causi el fill menor d'edat amb el patinet o VMP, per la qual cosa serà fonamental tenir una pòlissa de llar que inclogui aquest tipus de sinistres o una assegurança específica del VMP.

Ara bé, si l'accident es produeix contra un vehicle a motor i el menor ho és de 14 anys, en cas de patir lesions aquest menor, sempre cobrarà una indemnització encara que l'accident de trànsit hagi estat causat per la seva culpa exclusiva, no podent la companyia asseguradora del vehicle reclamar (repetir) als pares o tutors del mateix la quantitat pagada, encara que sí que podran reclamar i fins i tot compensar la quantitat que correspongui pel mal causat al conductor del vehicle a motor no responsable de l'accident.

Això sí, en algunes ciutats es fixa una edat mínima per a circular en trànsit obert sense anar acompanyats, que està entre els 15 i els 16 anys, per la qual cosa, si bé el menor sempre queda protegit, els pares podrien ser multats administrativament (hi hagi accident o no) per permetre al seu fill menor d'aquestes edats conduir un VMP.

Conductes prohibides en la nova Instrucció de la DGT

La nova Instrucció divideix les sancions depenent de la mena de vehicle, la qual cosa és una cosa positiva perquè ajuda als agents de l'autoritat a mantenir un entorn segur -per a vianants, conductors, nens i persones amb mobilitat restringida- i als conductors a complir amb les normatives i evitar accidents o sancions.

Per exemple, conduir un escúter -ciclomotor- elèctric sense autorització administrativa està prohibit perquè infringeix tant el Reglament General de Vehicles com el Reglament General de Conductors (article 1.1) i suposa una sanció de 500 €. La cosa empitjora si el conductor manca d'assegurança obligatòria, ja que s'afegiria una multa de 1000 €.

Per això és important que, a l'hora de comprar un vehicle unipersonal, revisis les seves característiques i compleixis amb els requisits necessaris. Al cap i a l'últim, les sancions no són només econòmiques: les autoritats fins i tot podrien immobilitzar i dipositar el teu escúter, tal com l'estableix la Llei de Trànsit i Seguretat Viària.

Per descomptat, aquestes no són les úniques sancions previstes per la Direcció General de Trànsit. A partir del 3 de desembre de 2019 -data de publicació de la instrucció- uns certs comportaments comuns seran sancionats:

 • Portar a un o més passatgers

Una de les característiques principals dels patinets elèctrics és el seu caràcter unipersonal. Per tant, la circulació de dues o més persones en un vehicle acte-equilibrat d'una plaça seria una infracció directa al Reglament General de Circulació i generaria una multa de 100 €.

 • Ús d'auriculars de qualsevol tipus

Els conductors que es desplacin en un VMP mentre utilitzen auriculars de qualsevol tipus -fins i tot sense fils amb connexió Bluetooth- seran sancionats amb 200 €.
La instrucció no especifica si està permès l'ús dels altaveus integrats en alguns hoverboards i monociclos elèctrics. Però, al no ser un auricular, el lògic és que estigui permès en un volum apropiat per a la via urbana.

 • Conduir de nit sense llums ni elements reflectors

La DGT -igual que el Reglament General de Circulació- busca que, tant els vianants com els conductors de cotxes, VMP i escúters elèctrics estiguin fora de perill. Per aquesta raó, quan un usuari s'exposa a un risc innecessari per conduir sense enllumenat ni elements reflectors, es fixarà una multa de 200 €.

 • Ús de dispositius de comunicació

L'ús manual d'un telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu de comunicació és considerat la principal causa d'accidents de trànsit a nivell mundial. Per això no és cap sorpresa que els conductors de VMP siguin sancionats amb una multa de 200 € si ho usen mentre condueixen.

 • Negar-se a proves de detecció d'alcohol o drogues

Tot usuari d'un patinet, escúter o monocicle elèctric, està obligat per llei a sotmetre's a proves d'alcohol i drogues quan les autoritats ho sol·licitin, com qualsevol altre conductor. Negar-se no és una opció… no sols estaries arriscant-te a una multa de 500 a 1000 €, sinó que a més podrien imputar-te per un delicte amb penes que van des de treballs en benefici de la comunitat de fins a 90 dies o de 3 a 6 mesos de presó. A més, de comprovar-se la comissió del delicte, podrien privar-te del dret a treure't el permís per a conduir ciclomotors i vehicles similars. Com veus, les sancions en aquest apartat són bastant dures.

 • Conduir sota els efectes de l'alcohol o drogues

Si la prova d'alcohol o drogues surt positiva, les sancions econòmiques per al conductor van des dels 500 € fins als 1000 €. I les autoritats poden llevar-te el patinet i portar-lo a un dipòsit.

 • Circular per voreres i zones exclusives per a vianants

La DGT prohibeix als usuaris de patinets elèctrics i altres VMP desplaçar-se per voreres i zones exclusives per a vianants. Però què passa si un usuari infringeix aquesta norma? En principi, seria sancionat amb una multa de 200 €. I fem èmfasi en això perquè cada municipi pot fixar una sanció diferent en les seves ordenances municipals.

Per exemple, des del 2016, l'Ajuntament de Barcelona limita la circulació de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal durant els mesos d'estiu, i preveu multes que van des dels 100 € fins als 500 € per als infractors.

 • Conduir sense casc o protecció reglamentària

Segons la DGT, no necessites usar elements de protecció -com a cascos, genolleres, canelleres i coderas ajustables- per a conduir el teu patinet elèctric. Però la normativa també habilita als municipis a dictar les seves pròpies regles de circulació. Què vol dir això? Que, abans de sortir a passejar per la ciutat amb el teu patinet o segway, hauries de revisar l'ordenança de la localitat.

Per exemple:
• Les empreses que es dediquin a una activitat comercial o turística a Madrid, han d'obligar als conductors de patinets -amb o sense selló, hoverboards o monociclos elèctrics que pesin menys de 50 kg i que aconsegueixin una velocitat màxima inferior als 30 km/h- a usar cascos. (Ordenança de Mobilitat per a la ciutat de Madrid)
• Si vols conduir un escúter d'ús personal tipus B -és a dir, que pesi menys de 50 kg i que tingui una mesura màxima de 1,9 x 0,8 x 2,1 m – hauràs d'usar casos homologats sense excepció. (Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes de Barcelona)

 • Estacionar en una zona prohibida

La Instrucció 2019/S-140 TV-108 no afegeix res nou a la regulació de parades i estacionaments de vehicles de mobilitat personal, sinó que es remet al que es disposa en el Reglament General de Circulació: preferiblement, aparcar el patinet elèctric de manera paral·lela a la dreta de la calçada, cuidant de no obstaculitzar la circulació.

No obstant això, la DGT -tal com el Reglament- li concedeixen preferència a la normativa disposada en les ordenances municipals. Per exemple, a Madrid es permet aparcar VMP en les reserves d'aparca-bicis i motos, al costat d'altres cotxes i -de no haver-hi una altra opció- en paral·lel sobre la vorera. L'ordenança de Barcelona és molt més estricta en aquest aspecte perquè només permet l'aparcament en les zones identificades exclusivament per a VMP.

Està prohibit estacionar prop dels arbres, semàfors i bancs; zones de càrrega; aparcaments per a persones de mobilitat reduïda; enfront d'estacionaments, clíniques i hospitals; voreres; etc. Així que, encadenar el teu patinet a un banc o arbre no és una opció.

 • Multes per a menors d'edat

Tal com succeeix amb la conducció de cotxes, si el conductor sancionat és un menor d'edat; els pares, tutors, acollidors i guardadors hauran de respondre per ella de manera solidària.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.