La Llei de Trànsit s'actualitza. Consulta TOTES LES NOVETATS

El passat dilluns 21 de març de 2022, va entrar en vigor l'última modificació de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària. El seu objectiu se centra principalment en la “revisió de les infraccions que lleven punts”, assenyala Francisco Alas-Pumariño, cap de la Unitat de Normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT). En aquest organisme es té molt clar que el conegut com a Permís per Punts ha demostrat ser una eina molt vàlida per a reduir la sinistralitat en les carreteres i ciutats. Les dades ho corroboren. L'any 2005 (últim sense permís per punts) es va tancar amb 3.268 morts en vies interurbanes, segons dades de la DGT. En 2006 (el Permís per Punts va entrar en vigor l'1 de juliol d'aquest any) el balanç de víctimes mortals va ser de 2.989 persones, i en 2021 van morir 1.004 persones en accident de trànsit.

Un article de Mercedes LÓPEZ per a la Revista Trànsit i Seguretat Viària

Més punts, mateixes multes

Diversos estudis específics sobre aquesta matèria indiquen que entorn del 15% de la reducció que es va produir entre 2005 i 2009 es va deure directament a l'impacte del permís per punts i, fins i tot, indica Ales-*Pumariño “va contribuir de manera decidida a interioritzar quins són els comportaments i actituds que suposen un major risc per a la conducció”. Però també es tenia molt clar que ja havien passat més de 10 anys des de la seva última modificació (en 2009) i, com subratlla el responsable de la Unitat de Normativa de la DGT, “era necessari actualitzar-lo per a millorar l'eficàcia del sistema i adaptar-lo als temps”.

En total la nova Llei conté unes 50 novetats.
Els expliquem les més importants:

1.- Portar el mòbil a la mà
Està prohibida la manipulació manual del telèfon mòbil, del navegador o qualsevol altra dispositiu de comunicació mentre es condueix. Així com la utilització de cascos o auriculars. Sí que està permès el mans lliures.

PER QUÈ?
Des de l'any 2016 les distraccions són ja la primera causa dels accidents mortals. El 2020, en el 31% dels accidents mortals les distraccions van ser el factor concurrent.

DESTACAR
Els motoristes no podran portar el mòbil ajustat entre el casc i el cap.

2.- Intercomunicador entre motos
S'autoritza la utilització de dispositius sense fils certificats o homologats per al seu ús en el casc amb finalitats de comunicació i navegació.

PER QUÈ?
És una reiterada reivindicació del sector de la moto, i ara les noves tecnologies el fan possible de manera segura.

3.- No utilitzar adequadament el cinturó, SRI i el casc
Es considerarà infracció tant no usar-lo com portar-lo de forma no adequada, el cinturó de seguretat, el SRI (cadira infantil) per als nens o el casc en motoristes.

PER QUÈ?
Un de cada quatre morts en turisme o furgoneta no portava el cinturó de seguretat cordat. La DGT considera que si no el porten és perquè no volen, no perquè no sàpiguen que és obligatori fer-ho.

4.- Cursos de conducció segura i eficient
S'aposta pel reciclatge en la formació dels conductors que vulguin millorar la seva conducció i fer-la més segura i eficient, a través de cursos de caràcter voluntari. Se'ls bonificarà amb 2 punts, sempre que tinguin saldo positiu. Es podrà realitzar un curs de cada tipus cada 2 anys.

PER QUÈ?
S'han consolidat com una bona pràctica. Una Ordre Ministerial determinarà el seu contingut.

DESTACAR
Són diferents als cursos de sensibilització i reeducació que són obligatoris per als conductors que hagin perdut tots els seus punts o el permís de conducció.

Havien passat 10 anys des de l'última modificació i calia actualitzar-la als nous temps”, Francisco Alas-Pumariño (DGT)

5.- Recuperació de punts
Transcorreguts 2 anys sense que el conductor fos sancionat en ferm per la comissió d'una infracció que comporti detracció de punts, es recuperarà el saldo inicial de punts. És igual si les infraccions són greus o molt greus.

PER QUÈ?
Fins ara havien de transcórrer 2 anys si la infracció havia estat greu i 3 si havia estat molt greu. Una complicació administrativa que no aportava més seguretat ni més conscienciació del conductor. Facilita la comunicació d'aquesta norma i la comprensió del ciutadà.

6.- Adeu als 20 km/h en avançar
En carreteres convencionals, els conductors no podran superar en 20 km/h la velocitat màxima permesa per a avançar a altres vehicles.

PER QUÈ?
Dos de cada tres sinistres mortals es produeixen en carreteres convencionals. L'avançament és sens dubte una maniobra de risc, reduir el número d'aquestes maniobres és reduir la sinistralitat en carretera convencional, una prioritat en la política de seguretat viària. A més, aquesta excepció no existeix en cap país del nostre entorn.

7.- No respectar les indicacions dels agents i dels panells
No respectar els senyals, ordres o indicacions dels agents encarregats de la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit, així com de les indicacions dels panells de missatge variable situats en les vies.

PER QUÈ?
La normativa estableix que les indicacions dels panells també són d'obligat compliment, i per tant sancionables.

8.- Prioritat dels vianants
Els vianants tindran preferència de pas sobre els vehicles en els passos de vianants, en les voreres i en les zones per als vianants. A més, les bicicletes i els VMP no podran circular per les voreres. Per reglament s'establiran les excepcions.

PER QUÈ?
Fins ara només s'esmentaven els passos de vianants, s'ha afegit les voreres i les zones per als vianants per a donar cobertura a la preferència per als vianants en guals i accessos a garatges. Important recordar que en algun moment tots som vianants.

9.- Avançar ciclistes
Per a avançar a una bicicleta o a un ciclomotor cal guardar una distància mínima de 1,5 metres. Si la calçada té dues o més carrils per sentit, és obligatori canviar completament de carril per a realitzar la maniobra.

PER QUÈ?
Per a millorar la seguretat d'aquest col·lectiu vulnerable en els seus desplaçaments cada vegada més freqüents tant per carretera com per zones urbanes. En 2020 van morir 71 ciclistes en sinistre de trànsit.

Les quanties de les multes no s'han incrementat en 13 anys”, Concepción Guerrero (DGT)

10.- Aparcar en el carril bici
Està prohibit parar o estacionar qualsevol vehicle en els carrils o vies ciclistes.

PER QUÈ?
Si ja ho està en els carrils bus, sembla lògic que també ho estigui en els cada vegada més freqüents carrils bici de les nostres ciutats. La bicicleta és un mitjà més de transport, cada vegada més nombrós, i hem d'aprendre a conviure amb ell i a protegir aquest col·lectiu més vulnerable.

11.- Circular en patinet per autovia o autopista
No podran circular per autopista ni autovia els VMP (patinets).

PER QUÈ?
Aquesta prohibició ja està recollida en el Reglament de Mesures Urbanes (el conegut pel 30 km/h en ciutat); amb aquesta Llei se li dona cobertura legal necessària per a sancionar aquesta infracció.

12.- Classes de bici i patinet
S'aproven les normes perquè en la programació d'educació s'inclogui la formació en conducció de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Es tindrà de regular.

PER QUÈ?
La DGT aposta fortament per l'educació com la millor actuació per a reduir els riscos i els nens com el col·lectiu més important. Ells són ara i seran després, usuaris de les vies tant com conductors com vianants.

13.- Portar inhibidors de radars
Es prohibeix l'ús o la seva instal·lació, i ara també portar inhibidors de radars o cinemòmetres o qualsevol altre instrument que eludeixi o interfereixi en el funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, o emetin o facin senyals per a avisar de la posició d'un radar.

PER QUÈ?
Aquests sistemes interfereixen en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit i posen en risc la seguretat dels usuaris de la via.

14.- Zero alcohol per a menors
S'introdueix per primera vegada la taxa 0 d'alcohol (tant en sang com en aire espirat) per als conductors menors de 18 anys (bicicletes, patinets, ciclomotors amb permís AM i A1).

PER QUÈ?
Si està prohibida la venda d'alcohol als menors d'edat, la DGT considera lògic i raonable la seva correspondència en la conducció. A més, el 27% dels accidents registrats en 2020 el principal factor concurrent era l'alcohol.

15.- Circular si està restringit per contaminació o en ZBE
És obligatori respectar la restricció de circulació derivades de l'aplicació dels protocols davant episodis de contaminació i en les zones de baixes emissions (ZBE).

PER QUÈ?
La Llei de Canvi Climàtic obliga als municipis de més de 50.000 habitants a posar en marxa en aquest 2022 aquestes zones i, calia donar cobertura legal als ajuntaments per a la vigilància, control i sanció dels seus incompliments.

16.- Tirar burilles
S'incrementa el nombre de punts que es perden (de 4 a 6 punts) per llançar a la via o en els seus voltants objectes que puguin produir incendis o accidents.

PER QUÈ?
Reduir el risc de sinistre vial i els preocupants danys al medi ambient.

17.- Alcolock per a professionals
A partir del 6 de juliol d'aquest 2022 els vehicles de nova matriculació dedicats al transport de viatgers portaran la preinstal·lació dels denominats alcolocks (uns dispositius connectats al sistema d'arrencada que impedeixen que l'encesa del motor del vehicle si el conductor sobrepassa la taxa d'alcoholèmia permesa). I el seu conductor haurà d'utilitzar-los.

PER QUÈ?
Normativa obligatòria establerta per la Unió Europea.

Més informació

També et pot interesar

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.