Quan circulis amb bicicleta

Com circular amb bicicleta a Barcelona

Últimament rebem moltes consultes d´usuaris de bicicletes i vianants referents a la normativa vigent en quan a la circulació de bicicletes a la ciutat de Barcelona.

VOLEM RECORDAR-VOS EL SEGÜENT:

A partir de l’1 de gener de 2019, no es pot circular per les voreres de Barcelona, excepte en els casos següents:

• Quan la vorera fa més de 5 metres i disposa de 3 metres d’espai lliure de pas.
• Quan es circula de nit (entre les 22.00 i les 7.00 h) per voreres que fan més de 4,75 metres i disposen de 3 metres d’espai lliure de pas.

Si el carrer disposa de carril bici o espai habilitat per circular-hi, es manté la prohibició de transitar per la vorera fins i tot en les excepcions anteriors. Quan el carril bici estigui situat a la vorera, s’hi ha de circular a una velocitat màxima de 10 km/h.

Els i les ciclistes menors de 12 anys, juntament amb els adults que els acompanyin, són els únics que poden circular per qualsevol vorera, sempre respectant la prioritat dels vianants.
És una infracció molt greu circular amb la bicicleta per vies o zones prohibides. Les multes poden arribar als 500 euros.

Quan el carril bici estigui a la calçada els ciclistes tindran prioritat de pas respecte als vehicles de motor i també quan aquests vehicles facin maniobres de gir a la dreta o a l´esquerra en calçada i tallin la marxa del ciclista.

Més infraestructura ciclista per circular amb seguretat

Des de l´Ajuntament de Barcelona ens comuniquen que l´usuari, actualment, disposa de gairebé 1.000 km de vies pacificades per on poden circular amb bicicleta, entre els més de 200 quilòmetres de carril bici, els carrers i les zones 30 o els carrers de plataforma única i les zones de vianants (on sempre han de respectar la prioritat del vianant) i una millora important de connexions, itineraris i eixos ciclistes que permeten baixar les bicicletes de les voreres i garantir la seguretat dels vianants i la seva bona convivència en l’espai públic.

Els nous carrils s’estan implantant amb la màxima qualitat i seguretat amb l’objectiu de consolidar la utilització de la xarxa ciclista per part dels usuaris i usuàries habituals de la bicicleta i apropar la xarxa ciclista a noves persones. Això suposa que a dia d’avui prop del 90% de la població ja disposa d’un carril bici a menys de 300 m de casa seva (el 2014 era el 72%).

Amb bicicleta també pots circular per la calçada i els vehicles motoritzats t’han de respectar: han d’avançar-te canviant de carril i deixant una distància mínima lateral d’1’5m i 3m quan circulin per darrere.

MÉS INFORMACIÓ: barcelona.cat/bicicleta

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.