La reforma del barem d’accidents de circulació a la vista

La reforma del barem d’accidents de circulació a la vista

Des de l’any 2009 s’està duent a terme la reforma més profunda i seriosa del Sistema per a la  Valoració dels Danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit vigent des de l’any 1995 en la seva redacció actual inclosa en el R.D.L. 8/2004, de 29 d’octubre, modificada per la Llei 21/2007, d’11 de juliol.

Aquesta reforma serà històrica en tan és la primera vegada, des de la promulgació de la primera de les lleis aprovades per a la matèria, que es reuneix una comissió de treball que aglutina tots els interessos en joc i principals representants de la societat civil i professional especialitzada en la matèria per a la seva revisió. Associacions de víctimes, sector assegurador, doctrina científica,  universitat, Fiscalia, Magistratura, representants dels principals col·legis professionals d’actuaris i economistes, associacions de pèrits mèdics, i l’advocacia. És justament en representació del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que en Xavier Coca Verdaguer ha actuat de forma activa i coordinada amb tot un equip d’especialistes en defensa de la professió i l’equilibri dels drets en joc en aquesta reforma.

reforma-1Han estat 4 anys d’intens treball on s’han viscut moments de màxima tensió entre els principals interessos contraposats però que finalment, si el projecte passa els corresponents tràmits parlamentaris tal i com ha quedat aprovat per tots els membre de la Comissió d’Experts, sembla que s’hauran aconseguit pràcticament la major part dels objectius plantejats i, el què és més important, un sistema de valoració probablement exemplar per als països del nostre entorn, sobretot pel què fa a la seva vertebració, estructura i conceptes indemnitzatoris.

El projecte, ofereix importants millores especialment pel què fa als grans lesionats i als perjudicats per víctimes mortals, on la previsió de lucre cessant futur i el rescabalament de les despeses d’assistència sanitària, pròtesis i ortesis mèdiques futures, és un dels punts més proteccionista i revolucionari de la reforma. El projecte separa gairebé a la perfecció els danys patrimonials dels morals i malgrat substitueix el concepte de restitució íntegra del dany pel de “quanties socialment suficients i raonables que respectin la dignitat de les víctimes” com a justificatiu dels límits econòmics màxims a les taules de perjudicis que la seva acreditació matemàtico-actuarial més o menys exacte és possible, finalment queda un sistema que li dóna un sentit integral i lògic a la valoració del dany corporal i que millora sens dubte l’actual.

La eliminació dels conceptes indemnitzatoris lligats a definicions del món laboral per altres més purament morals, la protecció integral de les víctimes menors de catorze anys amb independència de la culpa,  l’obligació de les asseguradores d’entregar l’informe mèdic definitiu que permeti valorar les lesions de les víctimes, la indemnització del lucre cessant de les mestresses de casa o de les persones pendents d’entrar al mercat laboral són conceptes que revolucionaran segur el futur de la valoració del dany del nostre país, marcant un abans i un després que no ens deixaran indiferents.

Ara bé, no tot seran càntics de felicitació. El càstig a les petites lesions, les més nombroses en les estadístiques del sector assegurador, la forçada i poc mèdica definició de la lesió produïda com a conseqüència d’una fuetada cervical o el seu discutible i restrictiu reconeixement com a seqüela amb criteris contraris a la ciència mèdica, la reducció del valor de les incapacitats temporals, l’ínfim increment del valor del punt  de seqüela de l’antiga taula III o la limitació de la indemnització de lucre cessant futur amb límits establerts, segur que no deixaran indiferent ni a la societat en general ni als especialistes en la matèria, però, en qualsevol cas, des de COCA ADVOCATS creiem que la norma representarà un substancial i importantíssim avanç respecte a la regulació actual i una gran notícia per a les víctimes d’accidents de trànsit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *