Terrorisme i grans successos

Terrorisme i grans successos

Terrorisme i grans successosÉs comesa del Consorci de Compensació d’Assegurances satisfer les indemnitzacions derivades de sinistres extraordinaris als assegurats que no tinguin emparat el risc extraordinari de què es tracti en la seva pòlissa d’assegurança contractada amb companyies del mercat, o que, havent-la contractat, l’entitat asseguradora no pogués fer front a les seves obligacions indemnitzatòries per trobar-se en situació de concurs.

Els Riscos coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances són:

  •  Sinistres provocats per Vehicles Desconeguts: Danys a les persones per sinistres ocorreguts a Espanya en els que el vehicle causant sigui desconegut. No obstant això, si com a conseqüència d’un accident causat per un vehicle desconegut se n’han derivat danys personals significatius, el CCS ha d’indemnitzar també els eventuals danys en els béns derivats del mateix accident. En aquest últim cas, es pot fixar reglamentàriament una franquícia no superior a 500 euros. Es consideren danys significatius: la mort, la incapacitat permanent o la incapacitat temporal que requereixi, com a mínim, una estada hospitalària superior a set dies.
  •  Els ocasionats violentament com conseqüència de Terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.
  •   Fenòmens de la natura: Inundacions extraordinàries, terratrèmols, Sismes submarins, Erupcions Volcàniques, tempesta, ciclònica atípica i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
  • Grans sinistresFets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en Temps de Pau.
  •  Sinistres provocats per vehicles sense assegurament obligatori: Danys a les persones i en els béns ocasionats per vehicles que tinguin l’estacionament habitual a Espanya però que no tinguin assegurança obligatòria.
  • Sinistres provocats per vehicles robats: Danys a les persones i en els béns ocasionats per vehicles que tinguin l’estacionament habitual a Espanya, però hagin estat objecte de robatori.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *