Inundacions

Inundacions

Tasación de inundacionsEls danys per inundació són dels més habituals al nostre país. No obstant això, per saber a qui reclamar caldrà distingir si l’aigua entra de dalt a baix (més de 40 litres m2/hora), per teulades, terrats, terrasses, etc., o bé de baix a dalt, és a dir, del carrer cap a les entrades de la casa, els garatges, locals, etc..

En el primer dels casos, caldrà reclamar a la companyia asseguradora sempre i quan el dany hagi estat pel fenomen atmosfèric, òbviament, si la inundació s’ha degut a una simple filtració i no fruit de pluges de més de 40 litres/m2/hora, caldrà buscar la seva causa i estudiar si el risc el tenim cobert a la nostra pòlissa o bé cal reclamar a l’assegurança de la finca, o del veí si la filtració prové de la seva propietat.

Valoracions de inundacionsEn el segon dels casos, es reclamarà al Consorci de Compensació d’Assegurances. Les inundacions són els desastres naturals amb més impacte sobre vides i béns al nostre país i, en tractar-se d’un risc extraordinari, les indemnitzacions les abona el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS). Gairebé el 90% (84,9%) de les indemnitzacions pagades per aquest organisme per catàstrofes naturals en el període 1987-2012 van correspondre a pagaments per inundació, incloses les tempestes ciclòniques atípiques. Es van aconseguir més de 7.000 milions d’euros.

Per a la reclamació d’aquest tipus de sinistres, és molt important guardar tots els estris i contingut que s’hagi deteriorat o trencat amb la inundació fins que arribi el perit, i si el gènere que s’ha espatllat és perible o pateix putrefacció i cal llençar-lo,és fonamental documentar-ho tot fent un bon inventari amb fotografies i identificació, com més detallada millor, de tots els danys, ja que els perits poden trigar dies o setmanes a passar a inspeccionar el nostre sinistre, i sinó queda acreditat el dany no podrà valorar-se i no podrà ser indemnitzat.

Assessorament danys per inundacióSi els danys s’han produït a l’automòbil en un sinistre indemnitzable pel CCS, encara que estigui assegurat a tercers, si es tenen assegurats els vidres també es podran cobrar les indemnitzacions que corresponguin per aquests danys, descomptant franquícies contractades o previstes en pòlissa i les regles de depreciació per ús dels vehicles en cas de pèrdua total.

 Som advocats experts en Responsabilitat Civil.

Disposem dels millors pèrits professionals.

Treballem de forma independent, únicament per a víctimes.

Més de 20 anys en el sector reclamant les màximes indemnitzacions per als nostres clients avalen la nostra experiència, professionalitat i especialitat.

Tracte completament personal i individual a través d’un equip de professionals que treballa per a Vostè.

Cobrem sols quan vostè percebi la indemnització.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *