Atropellament de vianants i ciclistes

Atropellament de vianants i ciclistes

Advocats atropellament de vianantsEl vianant és l’element més fràgil i vulnerable i necessitat de protecció front a la circulació de vehicles a motor, i malgrat la forma més habitual dels sinistres en què intervenen els primers, l’atropellament, no sempre és culpa exclusiva del conductor del vehicle a motor, l’exigència de màxima atenció a la circulació i la irreprotxable conducta d’aquest, front els qualificatius d’imprevisibilitat; inesperat; inopinat; inevitable; sobtat; sense possibilitat ni capacitat de reacció, etc., que s’exigeixen per part de la nostra jurisprudència a l’actitud del vianant front al conductor del vehicle, fa que en la majoria d’accidents aquest últim hagi d’assumir algun tipus de percentatge de culpabilitat, per molt que es consideri que la infracció ha estat comesa pel vianant.

Tot conductor d’un vehicle a motor ha d’assumir que condueix una màquina perillosa, susceptible de fer mal a les persones, i que a menys que es condueixi en autopista o via ràpida on la intromissió d’un vianant no sigui previsible, gairebé sempre existirà algun tipus de responsabilitat civil imputable a aquest o, en qualsevol cas, a l’asseguradora del seu vehicle.

Advocats atropellament de ciclistesIgual protecció mereixen els ciclistes, que malgrat tenen un major grau d’exigències en la circulació, especialment front als vianants, la seva desprotecció en relació a qualsevol vehicle a motor és notable i moltes vegades fatal, especialment en els accidents en carretera on molts conductors de vehicles a motor no respecten l’obligació reglamentària de deixar un espai lliure de metre i mig en els avançaments i desgraciadament es continuen ocasionant gravíssims accidents amb aquest tipus d’usuaris de les nostres vies i, amb molts casos, amb fuga del causant del sinistre sense possibilitat d’identificació posterior.

La defensa dels més vulnerables és un dels nostres motius de ser, de manera que malgrat es disposi d’un atestat o comunicat d’accident on la força instructora doni la culpa al més vulnerable dels implicats, recomanem sempre la consulta i estudi d’aquesta documentació per un advocat especialitzat en la matèria, doncs el nostre sistema regulador de la responsabilitat dels vehicles a motor preveu, en la majoria de supòsits, la defensa a ultrança dels més vulnerables.

Som advocats experts en Responsabilitat Civil.

Treballem de forma independent, únicament per a víctimes.

Més de 20 anys en el sector reclamant les màximes indemnitzacions per als nostres clients avalen la nostra experiència i professionalitat.

Tracte completament personal i individual a través d’un equip de professionals que treballa per a Vostè.

Cobrem quan es percebi la indemnització.