Negligències mèdiques i professionals

Negligències mèdiques i professionals

Reclamacions davant clíniques o hospitals o contra les administracions públiques sobre les que depenen, o contra les actuacions dels facultatius mèdics que puguin ser considerades com negligents o de mala praxis amb resultat de lesions o mort.

Negligències mèdiques i professionalsCirurgia estètica, pròtesis mal col·locades o defectuoses, consentiment mal informat, tractaments tardans, error de diagnòstic, etc.. Reclamem davant del facultatiu, centre mèdic o administració responsable de l’actuació mèdica defectuosa i contra les companyies asseguradores corresponents, exigint la indemnització pels danys i perjudicis causats a l’afectat o familiars.

Aquesta especialitat requereix de la supervisió i col·laboració dels millors especialistes metge-pericials i COCA ADVOCATS compta amb el suport dels millors en cada matèria per tal de valorar tant la negligència o mala praxi professional com la correcta valoració del dany corporal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *