Exequatur

Exequatur

El procediment d’exequatur està destinat a homologar una sentencia dictada en un país estranger i per a que desplegui tots els efectes a Espanya. Aquest procediment fa que el jutge competent que coneix del cas concedeixi a la sentencia estrangera una homologació a Espanya, perquè aquesta resolució dictada per un altre jutge estengui tots els seus efectes.

Aquests efectes poden ser:Procediment de exequatur

  • Efecte Registral. El reconeixement de la sentencia homologada a través del procediment d’exequatur comporta poder inscriure la resolució al Registre corresponent. Per exemple, si s’ha divorciat a l’estranger i vol tornar-se a casar a Espanya, es fa aquest procediment d’exequatur per poder inscriure el divorci al Registre Civil i així es pugui contraure nou matrimoni amb una altre persona.
  •  Efecte de Cosa Jutjada. Aquest efecte impedeix que els tribunals coneguin d’un assumpte que ja s’ha resolt per un jutge estranger. Aquest efecte te la seva importància per evitar que es dictin dos resolucions diferents sobre un mateix fet, evitant amb el procediment d’exequatur la inseguretat jurídica que suposaria. Per això és important entendre que el procediment d’exequatur no modificarà la resolució estrangera, només l’homologarà perquè tingui eficàcia a Espanya.
  • Efecte Constitutiu. La decisió estrangera tindrà efectes jurídics front a tercers en tot el territori espanyol una vegada s’hagi inscrit en el Registre corresponent.

No totes les sentencies estrangeres necessiten d’un procediment d’exequatur per homologar-les, per saber si es necessari aquest procediment s’ha de saber d’on prevé la sentència que es vol homologar perquè també existeixen convenis i reglaments amb determinats Estats que no precisen del procediment judicial d’exequatur.

 COCA ADVOCATS posa a disposició dels interessats en procediments d’exequatur a un equip de professionals especialitzats en l’homologació judicial a Espanya de resolucions dictades en altres estats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *