Blog

21
nov.
JORNADA SOBRE EL NOU BAREM DE TRÀNSIT AL ICAVIC

Aquest proper divendres, 23 de novembre de 2018, l´advocat Xavier Coca impartirà a l´Il.lustre Col.legi d´Advocats de Vic, la CONFERÈNCIA: “EL SISTEMA VALORACIÓ DE DANYS EN ELS PERJUDICIS CAUSATS EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT”. NOVETATS I PRECAUCIONS PER A LA SEVA APLICACIÓ” L´advocat Xavier Coca impartirà aquesta Conferència en qualitat de President de la Secció de…

Leer más

26
oct.
TRUCS DE SEGURETAT VIAL QUE EVITEN ACCIDENTS

Si no sabem com evitar un accident a l’obrir la porta del cotxe, avui us ensenyem com amb un petit gest podem evitar danys a ciclistes i motoristes.

27
ag.
Revista Abogados num. 97. Conviviendo con el Nuevo Baremo de Accidentes de Tráfico.

CONVIVIENDO CON EL NUEVO BAREMO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. NOVEDADES Y PRECAUCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 35/15, DE 22.09. Xavier Coca Verdaguer. Abogado. Rpte. CGAE en el Grupo de Trabajo para el Estudio de la Reforma del Sistema Legal de Valoración de los Daños y Perjuicios Personales producidos por Accidentes de Tráfico. Aunque…

Leer más

18
maig
La reforma del sistema valorativo de perjuicios personales derivados de accidentes de circulación
La reforma del sistema valorativo de perjuicios personales derivados de accidentes de circulación

Por Xavier Coca Verdaguer, abogado y representante del Consejo General de la Abogacía Española en el Grupo de Trabajo para el Estudio de la Reforma del Sistema Legal de Valoración de los Daños y Perjuicios Personales producidos por Accidentes de Tráfico. A principios del año 2010 se inició la que tiene que ser y será…

Leer más

01
ag.
Responsabilitat patrimonial de l’estat per errors judicials
Responsabilitat patrimonial de l’estat per errors judicials

La responsabilitat civil no només existeix com a mecanisme indemnitzatori de danys ocasionats per persones físiques o jurídiques, el dany també ens pot venir causat per la pròpia activitat o inactivitat de l’administració pública, això més o menys és conegut arreu del món, però un els capítols de danys indemnitzables més desconeguts i complexos del…

Leer más

22
jul.
La reforma del barem d’accidents de circulació a la vista
La reforma del barem d’accidents de circulació a la vista

Des de l’any 2009 s’està duent a terme la reforma més profunda i seriosa del Sistema per a la  Valoració dels Danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit vigent des de l’any 1995 en la seva redacció actual inclosa en el R.D.L. 8/2004, de 29 d’octubre, modificada per la Llei 21/2007,…

Leer más

01
des.
La responsabilitat patrimonial de les administracions locals davant els accidents de trànsit
La responsabilitat patrimonial de les administracions locals davant els accidents de trànsit

Marc Legal La responsabilitat patrimonial de l’administració ve regulada en l’article 139 a 146 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, reformada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Ara bé, el principi de responsabilitat de l’Administració ve contemplat en l’article…

Leer más

01
jul.
Accident de tren a Santiago de Compostela
Accident de tren a Santiago de Compostela

L’accident del tren de Santiago és, sens dubte, una tragèdia: per la seva dimensió, per les seves conseqüències i per les seves circumstàncies, i, com tantes altres que malauradament ha viscut aquest país, no hi ha cap compensació que pugui restituir el mal que amb ella s’ha causat a les víctimes i, molt menys, als…

Leer más